Πληροφορίες

Τρία εξάμηνα σπουδών

Άσκηση και Υγεία: Αξιολόγηση και Συνταγογράφηση

Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις

Blocks Μαθημάτων

Αίτηση

Αίτηση

Bεβαιωθείτε ότι μπορείτε να κάνετε αίτηση. Το πτυχίο ή μεταπτυχιακό σας θα πρέπει να είναι σχετικό με τα μαθήματα. Μέσα στην περίοδο αιτήσεων πρέπει να καταθέσετε τα παρακάτω:

  1. Aίτηση
  2. Βιογραφικό
  3. Αντίγραφα πτυχίων
  4. Αντίγραφο πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας
  5. Βεβαίωση Πτυχιακής - Μεταπτυχιακής Διατριβής (εάν υπάρχει)
  6. Αποδείξεις Εργασιακής εμπειρίας που να δείχνει την περίοδο εργασίας (πχ ένσημα, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, κλπ)
  7. Επιστημονικά άρθρα / Παρουσιάσεις που συμμετέχετε ως συγγραφέας
  8. Βεβαίωση φορέα ότι συμμετείχατε σε χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα (ως αμοιβόμενο μέλος)

Κριτήρια Εισαγωγής

  Κριτήριο Μόρια (μέγιστο)
  Βαθμός Πτυχίου (4 έτη σπουδών) 30
  Διπλωματική εργασία 5
  Εππαγγελματική εμπειρία 5
  Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά 5
  Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια 5
  Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα
(Βεβαίωση από ΕΕ ή Ερευνητικό Φορέα)
4
  Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής (Προαπαιτούμενο)
Βάση το Lower ή αντίστοιχο
6
  ΣΥΝΟΛΟ 100
     
  Επιπλέον Μοριοδότηση
 
  Δεύτερο Πτυχίο 5
  Κατοχή Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών 30

Δίδακτρα

€4,000 Άσκηση και Υγεία

€3,900 Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις

* Το προσωπικό του Πανεπιστημίου μας δεν πληρώνεται από το πρόγραμμα. Όλα τα χρήματα χρησιμοποιούνται για την λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Υποτροφίες

Τέσσερις υποτροφίες των 1,000 ευρώ δίδονται κάθε έτος. Δύο δίδονται στους υποψήφιους με την μεγαλύτερη βαθμολογία εισαγωγής και άλλες δύο σε αυτούς που πήραν την μεγαλύτερη βαθμολογία στα 8 μαθήματα των πρώτου έτους (προυπόθεση να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα). Η υποτροφία δίδεται μόνο μια φορά σε κάθε επιτυχόντα.

Σημαντικοί Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Γραφείο ΠΜΣ
ΤΕΦΑΑ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καρυές
42100 Τρίκαλα

Τ. 24310 47019
E. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dept of Physical Education and Sport Science, University of Thessaly