Μαθήματα των ΠΜΣ:
  • Άσκηση και Υγεία: Αξιολόγηση και Συνταγογράφηση 

  • Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας

Κοινά υποχρεωτικά μαθήματα των δύο μεταπτυχιακών
(Χειμερινό εξάμηνο)

501-601. Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική - Μέθοδοι Αξιολόγησης και Στατιστικής (Φλουρής)

Το μάθημα αυτό σκοπεύει να βοηθήσει το φοιτητή να κατανοήσει τις βασικές έννοιες αξιολόγησης και στατιστικής. Να μπορεί να καταλάβει σε τι αποσκοπεί η κάθε μία από τις στατιστικές αναλύσεις όπου χρησιμοποιούν μία εξαρτημένη μεταβλητή, να αναπτύσσει υποθέσεις έρευνας που εμπλέκουν μία εξαρτημένη μεταβλητή και να τις ελέγχει με βάση τις υπάρχουσες στατιστικές αναλύσεις, να κατανοεί τις έννοιες της εγκυρότητας και αξιοπιστίας, να μπορεί να σχεδιάζει μια απλή έρευνα και να εξετάζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της με χρήση στατιστικής. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, ο φοιτητής θα μπορεί να τα κάνει με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

502-602. Μεθοδολογία Παρουσίασης Δεδομένων και Συγγραφής της Διατριβής (Γιάκας)

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τα διαφορετικά είδη ερευνών, τα προτερήματα και τα μειονεκτήματά τους, να κατανοήσει τα βασικά στάδια προετοιμασίας και εκτέλεσης μιας επιστημονικής μελέτης καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά μιας καλής γραπτής ή προφορικής παρουσίασης. Επίσης, ο φοιτητής θα μπορέσει να κατανοήσει τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται οι διάφοροι τρόποι παρουσίασης δεδομένων (π.χ. γραφήματα, πίνακες) και θα εκπαιδευτεί στην αποτελεσματική χρήση λογισμικών ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων (π.χ. Excel, Power Point κλπ).

Χειμερινό Εξάμηνο

Άσκηση και Υγεία: Αξιολόγηση και Συνταγογράφηση

Επιλέγονται 2 από τα μαθήματα (εκτός του 701)

503. Νέες τεχνολογίες στην Ανάλυση Κίνησης (Γιάκας)

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης της ανθρώπινης κίνησης. Περιλαμβάνει τις τελευταίες μεθοδολογικές εξελίξεις στο χώρο των αυτόματων οπτοηλεκτρονικών κινηματικών συστημάτων, ασύρματης ηλεκτρομυογραφίας, δυναμομετρίας μέσω δυναμοδαπέδων και πλατφόρμων πίεσης, εικονικής πραγματικότητας και ρομποτικής.

505. Άσκηση και Παχυσαρκία (Φατούρος)

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει την αιτιολογία και τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας και πως η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πρόληψης ή ως μέσο θεραπείας της πάθησης. Επίσης, να δώσει τη δυνατότητα στο φοιτητή να μπορέσει να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα άσκησης που θα ικανοποιεί τις ανάγκες ενός παχύσαρκου ατόμου.

506. Βιοχημεία της Άσκησης (Τζιαμούρτας)

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τις βασικές αρχές ενδοκρινολογίας και βιοχημείας και πως συνδέονται αυτές με την άσκηση. Επίσης να δώσει τη δυνατότητα στο φοιτητή να καταλάβει ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι έχουν σχέση με το μεταβολισμό κατά τη διάρκεια της άσκησης και είναι σημαντικοί για την απόδοση και τέλος να κατανοηθούν οι μακροχρόνιες επιδράσεις της άσκησης στο μεταβολισμό του ανθρώπου.

507. Κακώσεις του Μυοσκελετικού Συστήματος και Αποκατάσταση (Τσακλής)

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τα είδη των κακώσεων που προκύπτουν κατά την άθληση. Επίσης, να διδαχθεί την επιδημιολογία και να κατανοήσει την παθοφυσιολογία και δυνατότητες πρόληψης των αθλητικών κακώσεων κι τέλος να καταλάβει την επίδραση-επιβάρυνση της άθλησης στις διάφορες αρθρώσεις και ανατομικά στοιχεία σε σχέση με επιμέρους αθλήματα

508. Αξιολόγηση και συνταγογράφηση για τον υγιή πληθυσμό (Δελή)

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τους τρόπους για να ελέγχει την υγεία ενός ατόμου και τους πιθανούς κινδύνους πριν από την εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης και ενός προγράμματος άσκησης, να γνωρίσει τις κυριότερες δοκιμασίες αξιολόγησης της φυσικής απόδοσης, να οργανώνει και να εκτελεί ο/η ίδιος/ίδια τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση κάθε φυσικής ικανότητας και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα κάθε δοκιμασίας, συνταγογραφώντας την κατάλληλη άσκηση για την περαιτέρω βελτίωση κάθε επιμέρους φυσικής ικανότητας, αλλά και της γενικότερης φυσικής κατάστασης υγιών ατόμων.

701. Φυσική δραστηριότητα, κινητική λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής στην Τρίτη ηλικία (Ζήση) (υποχρεωτικό στο 3ο εξάμηνο)

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τον τρόπο συμπεριφοράς και την κινητική μάθηση ατόμων τρίτης ηλικίας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των. Αναφέρονται επίσης οι ψυχολογικές επιδράσεις και τα κίνητρα για συμμετοχή στην άσκηση.

Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας

Υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα

604. Περιβαλλοντική Φυσιολογία (Φλουρής)

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να εντρυφήσει το φοιτητή στο βιολογικό υπόβαθρο των φυσιολογικών προσαρμογών του οργανισμού που εκτίθεται σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες και πως μπορεί να προαχθεί η ασφαλής εξάσκηση και φυσική δραστηριότητα σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.

605. Τεχνικές Κινητικού Ελέγχου και Μάθησης - Ευφυείς Τεχνολογίες (Τσακλής)

Κατανόηση των μηχανισμών του Κινητικού Ελέγχου, σε επίπεδο εγκεφαλικής, κινητικής και γνωστικής λειτουργείας. Οργάνωση τεχνικών προσαρμοσμένης κινητικής μάθησης, για μεγιστοποίηση της γνωστικής και κινησιολογικής απόδοσης στα πολλαπλά πεδία εφαρμογής των ενόπλων δυνάμεων. Γνωριμία με τεχνολογίες επανεκπαίδευσης του κινητικού ελέγχου και της μάθησης. Πρακτική άσκηση στον σύγχρονο εξοπλισμό του Εργαστηρίου Εμβιομηχανικής του ΤΕΦΑΑ και του ΚΕΤΕΑΘ και ανάλυση εμβιομηχανικών και νευροφυσιολογικών δεδομένων.

Εαρινό εξάμηνο

Άσκηση και Υγεία: Αξιολόγηση και Συνταγογράφηση

Επιλέγονται 4 από τα παρακάτω μαθήματα

511. Αποκατάσταση μέσω Ισοκινητικής Δυναμομετρίας (Τσακλής)

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει την επίδραση που έχουν οι δυνάμεις και οι επιβαρύνσεις στις αρθρώσεις χρησιμοποιώντας τα ελεύθερα διαγράμματα. Περιλαμβάνει εκτεταμένη χρήση των εμβιομηχανικών και φυσιολογικών αρχών της ισοκινητικής δυναμομετρίας και των εφαρμογών της στην αξιολόγηση του μυοσκελετικού συστήματος και στην αποκατάσταση τραυματισμών και παθήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική εξάσκηση και στην λήψη αποφάσεων για προπονητικά πρωτόκολλα σε διαφορετικά αθλήματα και για πρωτόκολλα αποκατάστασης σε διάφορες περιπτώσεις τραυματισμών.

512. Ανάλυση Βάδισης (Γιάκας)

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει από εμβιομηχανικής πλευράς το φυσιολογικό τρόπο βάδισης καθώς και τις μεταβολές που επέρχονται σε παθολογικές καταστάσεις

513. Μεταβολικές Ασθένειες και Άσκηση (Τζιαμούρτας)

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει την παθοφυσιολογία διαφόρων μεταβολικών παθήσεων (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης) και τον ρόλο που μπορεί να παίξει η άσκηση στην πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών.

514. Άσκηση και Διατροφή στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση Ασθενειών (Τζιαμούρτας)

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει το ρόλο των μικρο και μακροθρεπτικών συστατικών στη διατροφή. Επιπρόσθετα οι φοιτητές θα μάθουν τις επιπτώσεις της χαμηλής και υπέρμετρης πρόσληψης των θρεπτικών συστατικών στην υγεία. Θα συζητηθούν οι διατροφικές διαταραχές και η σύνδεση αυτών με την εξάρτηση στην άσκηση. Τέλος, εξετάζεται ο ρόλος της σωστής διατροφής και άσκησης στην πρόληψη και αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών.

515. Άσκηση, Πρόληψη και Αποκατάσταση Καρδιοπαθειών (Σακκάς)

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει πως είναι εφικτή, διαμέσου της συστηματικής σωματικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με διατροφή, η πρωτογενής (πριν εκδηλωθεί η πάθηση) ή / και δευτερογενής (αφού εκδηλωθεί η πάθηση) πρόληψη της καρδιαγγειακής παθήσεως. Ο φοιτητής παίρνει πρακτική εμπειρία από την πραγματοποίηση τεστ κοπώσεως χρησιμοποιώντας διαφορετικά πρωτόκολλα άσκησης.

516. Φυσιολογία του Μυός: Λειτουργία και Πλαστικότητα (Καρατζαφέρη)

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τη λειτουργία του σκελετικού μυός. Αναφέρεται επίσης η απόκριση του φυσιολογικού και παθολογικού σκελετικού μυός κάτω από καταστάσεις άσκησης.

517. Πρόληψη Αναπνευστικών Δυσλειτουργιών μέσω της Άσκησης (Φλουρής)

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας και φυσιολογίας του αναπνευστικού συστήματος και τις μεταβολές του κατά την άσκηση. Επίσης, ο φοιτητής θα μπορέσει να εφαρμόσει τις αρχές της φυσιολογίας της άσκησης για να μπορέσει να προαχθεί η ασφαλής εξάσκηση και φυσική δραστηριότητα σε πληθυσμούς με αναπνευστικές δυσλειτουργίες.

518. Αξιολόγηση και συνταγογράφηση για κλινικούς πληθυσμούς (Σακκάς)

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να κατανοήσει ο φοιτητής ότι η συνταγογράφηση ενός προγράμματος θεραπευτικής άσκησης, βασίζεται στην αξιολόγηση της σωματικής και ψυχικής επάρκειας και ακολουθεί τις ιδιαιτερότητες του ασθενή και της παθοφυσιολογίας της νόσου. Μετά από εποπτεία κυρίων στοιχείων παθοφυσιολογίας χρόνιων νοσημάτων διδάσκονται μέσω εργαστηρίων και σεμιναρίων οι κυριότερες μέθοδοι αξιολόγησης σωματικής και ψυχικής κατάστασης των ασθενών πριν την συνταγογράφηση ενός προγράμματος θεραπευτικής άσκησης. Με βάση τα αποτελέσματα συζητούνται και αναλύονται οι προσεγγίσεις στην συνταγογράφηση άσκησης. Καλύπτονται επίσης διεπιστημονικές προσεγγίσεις και θέματα συνεργασίας επαγγελματιών υγείας και ευεξίας.

Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις

Επιλέγονται 4 από τα παρακάτω μαθήματα

611. Υπερχρήση και κατάχρηση του ανθρωπίνου σώματος (Σακκάς)

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τον όρο υπερ-χρηση κατά τη σωματική άσκηση, καθώς και την επιδημιολογία, την παθοφυσιολογία και δυνατότητες πρόληψής της. Επίσης, να κατανοήσει το μηχανισμό λειτουργίας των σκελετικών μυών, τους παράγοντες που είναι σημαντικοί για την διατήρηση και σωστή λειτουργία του μυϊκού συστήματος και τις μακροχρόνιες επιδράσεις της άσκησης στο μυϊκό σύστημα του ανθρώπου. Επίσης, ο φοιτητής θα μπορέσει να κατανοήσει την επίδραση-επιβάρυνση της σωματικής άσκησης στις διάφορες αρθρώσεις και ανατομικά στοιχεία σε σχέση με επιμέρους δραστηριότητες. Τέλος, ο φοιτητής θα μπορέσει να γνωρίσει τα χαρακτηριστικά των δυσλειτουργιών του μυϊκού συστήματος και πως η κατάλληλη μυϊκή επιβάρυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο διατήρησης της υγείας και πρόληψης των παθήσεων ή ως μέσο αποκατάστασης από αυτές.

612. Εμβιομηχανική-Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας στις ΕΔ (Τσακλής)

Περιλαμβάνει τις τελευταίες μεθοδολογικές εξελίξεις στο χώρο των αυτόματων οπτοηλεκτρονικών κινηματικών συστημάτων, ασύρματης ηλεκτρομυογραφίας, δυναμομετρίας μέσω δυναμοδαπέδων και πλατφόρμων πίεσης, εικονικής πραγματικότητας και ρομποτικής. Ο φοιτητής πραγματοποιεί πρακτική άσκηση στον σύγχρονο εξοπλισμό του Εργαστηρίου Εμβιομηχανικής του ΤΕΦΑΑ, αναλύει εμβιομηχανικά δεδομένα και με την κατανόηση του σχεδιασμού και της σωστής χρήσης διαφορετικών ειδών εξοπλισμού προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αύξηση της αποδοτικότητας και της ασφάλειας.

613. Εφαρμοσμένη Ψυχολογία (Χατζηγεωργιάδης)

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τις θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν την άσκηση και την ψυχολογία της απόδοσης. Να έχει τις γνώσεις που θα του επιτρέπουν να αναπτύσσει τεκμηριωμένη άποψη και κριτική σκέψη για τα θέματα της ψυχολογίας της φυσικής δραστηριότητας και της ανθρώπινης απόδοσης. Να έχει κατανόηση για την εφαρμογή των ψυχολογικών αρχών στην άσκηση και την απόδοση και τέλος να μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει προγράμματα ανάπτυξης ψυχολογικών δεξιοτήτων.

614. Διατροφή και ένστολοι (Τζιαμούρτας)

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει το ρόλο των μικρο και μακροθρεπτικών συστατικών στη διατροφή. Επιπρόσθετα, ο φοιτητής θα μάθει τις βασικές αρχές ενδοκρινολογίας και βιοχημείας και πως συνδέονται αυτές με την άσκηση σε αντίξοες συνθήκες. Επίσης, θα μπορέσει να συνδέσει τις θεωρητικές γνώσεις των προηγουμένων επιστημών με την πράξη και θα καταλάβει ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι έχουν σχέση με το μεταβολισμό κατά τη διάρκεια της άσκησης και γιατί είναι σημαντικοί για την απόδοση. Τέλος, θα μπορέσει να κατανοήσει τις μακροχρόνιες επιδράσεις της άσκησης στο μεταβολισμό του ανθρώπου και τις δράσεις των συμπληρωμάτων στην διατροφή και η επίδραση του στην φυσιολογία και απόδοση του οργανισμού

615. Φυσιολογία της Άσκησης και Προπονητική (Δελή)

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τις βασικές αρχές φυσιολογίας της άσκησης και προπονητικής καθώς επίσης και να αναγνωρίζει βασικά προβλήματα και συμπτώματα που σχετίζονται με την εξάντληση και την υπερπροπόνηση. Επίσης, ο φοιτητής μετά το πέρας του μαθήματος θα μπορέσει να κατανοήσει ένα βασικό προπονητικό πρόγραμμα και να σχεδιάσει ένα ετήσιο προπονητικό πρόγραμμα για τα άτομα των σωμάτων ασφαλείας

Υπάρχει δυνατότητα να επιλεγούν έως δύο μαθήματα άλλου ΠΜΣ (αρκεί να συμφωνούν οι διδακτικές μονάδες)

Σημαντικοί Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Γραφείο ΠΜΣ
ΤΕΦΑΑ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καρυές
42100 Τρίκαλα

ΠΜΣ (Άσκηση και Υγεία & Κινησιολογία στις ΕΔ)
Τ. 24310 47019
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΜΣ (Εργονομία - ΥΕ)                                                T. 24310 47025 / E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Dept of Physical Education and Sport Science, University of Thessaly