Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εργονομία - Επαγγελματική Φυσιολογία και Υγεία της Εργασίας - Ποιότητα ζωής

MSc Ergonomics - Occupational Physiology and Health - QoL

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εργονομία - Επαγγελματική Φυσιολογία και Υγεία της Εργασίας – Ποιότητα ζωής» είναι καινοτόμο στη φύση του, καθώς συνδυάζει τα επιστημονικά πεδία της Εργονομίας, της επαγγελματικής Εμβιομηχανικής, της Φυσιολογίας & Υγείας στον εργασιακό χώρο και εμπεριέχει τεχνικές ανάλυσης και πρακτικές, που αφορούν την Ασφάλεια της εργασίας. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει το ρόλο που παίζει η Άσκηση στην πρόληψη και αντιμετώπιση εργασιακών συνδρόμων και παθήσεων, με εφαρμογές της στον Εργασιακό χώρο και στόχο την προαγωγή της ποιότητας ζωής.  

Έγγραφα του Μεταπτυχιακού

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οργάνωση: Εργαστήριο Εμβιομηχανικής και Εργονομίας "ErgoMech-Lab" 
ΤΕΦΑΑ - ΠΘΣύμπραξη: Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας


Συνεργασία: Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΜΣ - ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

  • Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, με έναρξη τον Μάρτιο κάθε έτους.

  • Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 4.500 ευρώ ανά μεταπτυχιακό φοιτητή και θα αποδοθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις (Α΄ Εξάμηνο 1.500 ευρώ, Β’ Εξάμηνο 1.500 ευρώ και Γ’ εξάμηνο 1.500 ευρώ).

  • ** Το προσωπικό του Πανεπιστημίου μας δεν πληρώνεται από το πρόγραμμα. Όλα τα χρήματα χρησιμοποιούνται για την λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Σημαντικοί Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Γραφείο ΠΜΣ
ΤΕΦΑΑ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καρυές
42100 Τρίκαλα

ΠΜΣ (Άσκηση και Υγεία & Κινησιολογία στις ΕΔ)
Τ. 24310 47019
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΜΣ (Εργονομία - ΥΕ)                                                T. 24310 47025 / E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Dept of Physical Education and Sport Science, University of Thessaly